Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

CHÂN DUNG

Dv. Mễ Tuyết

Dv. Mễ Tuyết-front Mặt trước
Mặt sau Dv. Mễ Tuyết-back

Kích thước: 18*2*25 cm
Cân nặng: 1.7 Kg
Giá: 2.500.000

bg-1 bg-2 bg-3