Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

CHÂN DUNG

TSKE 103

TSKE 103-front Mặt trước
Mặt sau TSKE 103-back

KÍCH THƯỚC: 18*2*25 CM
CÂN NẶNG: 1.7 KG
GIÁ: 2.500.000

bg-1 bg-2 bg-3