Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

CHÂN DUNG

TSKE 104

TSKE 104-front Mặt trước
Mặt sau TSKE 104-back

KÍCH THƯỚC: 18*2*25 CM
CÂN NẶNG: 1.7 KG
GIÁ: 2.500.000

bg-1 bg-2 bg-3