Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

CHÂN DUNG

TSKF 109

TSKF 109-front Mặt trước
Mặt sau TSKF 109-back

Kích thước: 18*2*25 cm
Cân nặng: 1.7 Kg
Giá: 3.990.000

bg-1 bg-2 bg-3