Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

LOGO

TSKC 201

TSKC 201-front Mặt trước
Mặt sau TSKC 201-back

Kích thước: 13*1*18 cm
Cân nặng: 0.9 Kg
 

bg-1 bg-2 bg-3