Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

LOGO

TSKG 201

TSKG 201-front Mặt trước
Mặt sau TSKG 201-back

Kích thước: 20*1*26 cm
Cân nặng: 2.5 Kg

bg-1 bg-2 bg-3