Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

LOGO

TSKF 201

TSKF 201-front Mặt trước
Mặt sau TSKF 201-back

Kích thước: 25.5*2*34 cm
Cân nặng: 3.3 Kg

bg-1 bg-2 bg-3