Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

NGHỆ THUẬT

TSKB 305

TSKB 305-front Mặt trước
Mặt sau TSKB 305-back

Kích thước: 10*1*15 cm
Cân nặng: 0.5 Kg
Giá : 475.000 vnd

bg-1 bg-2 bg-3