Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

NGHỆ THUẬT

TSKC 304

TSKC 304-front Mặt trước
Mặt sau TSKC 304-back

Kích thước: 13*1*18 cm
Cân nặng: 0.9 Kg
Giá : 850.000 vnd

bg-1 bg-2 bg-3