Đặt Hàng

08 3833 8570
Trở về

NGHỆ THUẬT

TSKD 310

TSKD 310-front Mặt trước
Mặt sau TSKD 310-back

Kích thước: 17*1*20 cm
Cân nặng: 1.3 Kg
Giá : 1.950.000 vnd

bg-1 bg-2 bg-3